แสดงรายละเอียดข่าว



เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้)  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

    ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่องรับสมัครนักศึกษา
ผู้ช่วยงานอาจารย์คณะนิติศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2563 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 35 ทุนทุนละ 3,000 บาท นั้น
    บัดนี้ คณะนิติศาสตร์ ได้ทำการคัดเลือกนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 24 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
(ดูรายชื่อได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ