แสดงรายละเอียดข่าวประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกงดการเรียน การสอน และการสอบ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกงดการเรียน การสอน และการสอบ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกงดการเรียน การสอน และการสอบ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 จึงขอยกเลิกประกาศงดการเรียน การสอน และการสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ