ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกงดการเรียน การสอน และการสอบ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกงดการเรียน การสอน และการสอบ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 จึงขอยกเลิกประกาศงดการเรียน การสอน และการสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564