แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Tohoku University 2021 Fall (หมดเขต 1 ก.พ. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Tohoku University 2021 Fall (หมดเขต 1 ก.พ. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Tohoku University 2021 Fall (หมดเขต 1 ก.พ. 2564)

ด้วย Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Tohoku University 2021 Fall เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ นักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องมีคะแนน TOEFL ibt ระหว่าง 61-79 คะแนนขึ้นไป และสำหรับสาขาวิชาที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่นจะต้องมีผลคะแนน JPLT ระดับ N1

- สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท
- จัดขึ้นระหว่าง ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จะต้องส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

1. Copy of Official Academic Transcript in English
2. Letter of Recommendation by Applicant’s Advisor
3. Certificate of Enrollment at Applicant’s Home University
4. Copy of a Certificate of Language Proficiency
5. Photocopy of Passport (name page)
6. ID Photo (3cm wide x 4cm high)

นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/exchange/ และ https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/wp-content/uploads/2020/12/Application-guide-2021-fall-enrollment.pdf

ส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Photo Credit: https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/exchange/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ