แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับหนังสือเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดของเด็ก และ 177494 การสืบสวน-สอบสวนฯ ประจำภาคการศึกษา 2/63 รศ.ไทพีศรีน

ประกาศรับหนังสือเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดของเด็ก และ 177494 การสืบสวน-สอบสวนฯ ประจำภาคการศึกษา 2/63 รศ.ไทพีศรีน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับหนังสือเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดของเด็ก และ 177494 การสืบสวน-สอบสวนฯ ประจำภาคการศึกษา 2/63 รศ.ไทพีศรีน

ประกาศรับหนังสือเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดของเด็ก และ 177494 การสืบสวน-สอบสวนฯ ประจำภาคการศึกษา 2/63 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

งดการเรียนการสอนทั้ง 2 กระบวนวิชา และให้นักศึกษามารับหนังสือเรียน ที่ห้องงานบริการการศึกษาฯ ชั้น 1 ตึกคณะนิติศาสตร์

หมายเหตุ งดการเรียนการสอนจนกว่าจะมีประกาศในครั้งต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ