ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177332 ตอน 001,801 /วิชา 177460 ตอน 001,801 /วิชา 177113 ตอน 003 ผู้สอน อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177332 ตอน 001,801 /วิชา 177460 ตอน 001,801 /วิชา 177113 ตอน 003 ผู้สอน อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177332 ตอน 001,801 /วิชา 177460 ตอน 001,801 /วิชา 177113 ตอน 003 ผู้สอน อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

งดสอน
วัน ศุกร์ ที่ 25 ธ.ค. 63
-กระบวนวิชา 177332 ตอน 001,801 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง 1402
วัน อาทิตย์ ที่ 27 ธ.ค. 63
-กระบวนวิชา 177460 ตอน 001,801 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 1402
วัน อังคาร ที่ 29 ธ.ค. 63
-กระบวนวิชา 177113 ตอน 003 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง 1404
-กระบวนวิชา 177113 ตอน 801 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง 1404