แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ Call for Application Ernst Mach Grant ASEA-UNINET Scholarships (ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2563)

ประชาสัมพันธ์ Call for Application Ernst Mach Grant ASEA-UNINET Scholarships (ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ Call for Application Ernst Mach Grant ASEA-UNINET Scholarships (ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2563)

Program Officer ASEA-UNINET, Euroasia - Pacific Uninet ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET Scholarship ซึ่งเป็นทุนที่มอบให้แก่นักวิจัย Post-Doc และนักศึกษาระดับปริญญาตรี - เอก เพื่อศึกษาและดำเนินการวิจัย ณ ประเทศออสเตรีย ระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน - 3 ปี ตามแต่ประเภททุนการศึกษาดังนี้

1. Post-doc Grant ทุนวิจัยระยะเวลา 3-9 เดือน โดยได้รับทุนสนับสนุนรายเดือน 1,150 ยูโร
2. PhD-Grant เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอกเต็มหลักสูตร ณ ประเทศออสเตรีย ระยะเวลา 36 เดือน โดยได้รับทุนสนับสนุนรายเดือน 1,050 ยูโร
3. Sandwich-Grants เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอกบางส่วน ณ ประเทศออสเตรีย ระยะเวลา 9 เดือน โดยได้รับทุนสนับสนุนรายเดือน 1,050 ยูโร
4. Music Grant ระยะเวลา 9 เดือน โดยได้รับทุนสนับสนุนรายเดือน 1,050 ยูโร

ผู้ที่ได้รับทุนยังมีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการเดินทางสูงสุดถึง 1,000 ยูโร ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://asea-uninet.org/scholarships-grants/ernst-mach-grant-emg/
ผู้สนใจสมัครขอรับทุนสามารถสมัครออนไลน์ได้โดยตรงที่ https://grants.at/en/?=MjA3NzFfMjE5MzRfMA==

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ