แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Seikei University Fall Program 2021 (ปิดรับสมัคร 8 กุมภาพันธ์ 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Seikei University Fall Program 2021 (ปิดรับสมัคร 8 กุมภาพันธ์ 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Seikei University Fall Program 2021 (ปิดรับสมัคร 8 กุมภาพันธ์ 2564)

Seikei university ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Seikei University Fall Program 2021 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาจาก Seikei University มูลค่า 40,000 เยน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ 1 คน

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Application Form
2. Japanese Language Study Background
3. Health Certificate
4. Statement of Financial Situation
5. Declaration of Intention for Scholarship
6. Declaration
7. Official Transcript
8. Letter of Recommendation
9. 3 identical photos
10. A copy of passport
11. Application form for a certificate of eligibility
12. A copy of documents identifying annual income of the support

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร 053-942936 อีเมล lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ