แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 005 ผู้สอน ผศ.สุธาสินี

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 005 ผู้สอน ผศ.สุธาสินี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 005 ผู้สอน ผศ.สุธาสินี

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 005 ผู้สอน ผศ.สุธาสินี

วัน ศุกร์ ที่ 18 ธค 63 เวลา 13:00-14.30 น. ห้อง ประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ