แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ สอนชดเชย กระบวนวิชา 177494 การสืบสวนสอบสวน ตอน 802 ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศ สอนชดเชย กระบวนวิชา 177494 การสืบสวนสอบสวน ตอน 802 ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ สอนชดเชย กระบวนวิชา 177494 การสืบสวนสอบสวน ตอน 802 ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศ สอนชดเชย กระบวนวิชา 177494 การสืบสวนสอบสวน ตอน 802 ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

วัน พุธ ที่ 23 ธค 63 เวลา 13:00-16:00 น. ห้อง SB 02007

หมายเหตุ ชดเชยแทนวันที่ 19 ธค 63 (งดสอน)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ