แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ Webinar Series หัวข้อ “Market Regulation and the pandemic”

ประชาสัมพันธ์ Webinar Series หัวข้อ “Market Regulation and the pandemic” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ Webinar Series หัวข้อ “Market Regulation and the pandemic”

ด้วย Center of ASEAN Transnational Studies (CATS) ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ และ Polytechnic Institute of Beja (IPBeja) โปรตุเกส ขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Webinar series ในหัวข้อ “Market Regulation and the pandemic” ทั้งในรูปแบบทั้งออนไลน์และ Onsite โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกชั้นปี และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้

- วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 – 18.30 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ Zoom meeting (แจ้งลิงก์เข้าระบบในวันงาน)

- ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย มี E- Certificate ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- กิจกรรมเป็นภาษาอังกฤษตลอดรายการ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมโดย สแกน QR Code ที่ปรากฏตามโปสเตอร์ที่แนบมาพร้อมนี้ และโปรดแจ้งชื่ออีเมลและระบุสถานที่ที่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม (ห้องประชุม 1 คณะนิติศาสตร์ หรือ Zoom) ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ