แสดงรายละเอียดข่าวสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2564 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป)

สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2564 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2564 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป)

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2564

- จำนวน 3 ทุน ในสาขาวิชากฎหมายภาษีอากร กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายเทคโนโลยี เน้นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- กำหนดเปิดรับสมัครระหว่าง: วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 – วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเองได้ที่ https://oia.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/cid/21/iid/220931

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ