แสดงรายละเอียดข่าวคณบดีเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้า ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กับสถาบันการศึกษา 13 แห่ง

คณบดีเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้า ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กับสถาบันการศึกษา 13 แห่ง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณบดีเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้า ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กับสถาบันการศึกษา 13 แห่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้า ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กับสถาบันการศึกษา 13 แห่ง โดยมี นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ร่วมกับผู้แทนอธิการบดีทั้ง 13 มหาวิทยาลัย ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า เป็นประธานในพิธีลงนาม เพื่อมุ่งสร้างรากฐานด้านการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย ยังเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการสอนกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าในระดับภูมิภาค” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรการสอนกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรการสอนกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และบทบาทการพัฒนาองค์ความรู้และการเผยแพร่ความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าในระดับภูมิภาคร่วมกับผู้แทนจากอีก 5 สถาบัน

อ้างอิง: เฟซบุ๊กเพจ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า - สขค.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ