แสดงรายละเอียดข่าวประกาศการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ฯ ภาคปกติและภาคพิเศษ ผู้สอน คณาจารย์

ประกาศการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ฯ ภาคปกติและภาคพิเศษ ผู้สอน คณาจารย์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ฯ ภาคปกติและภาคพิเศษ ผู้สอน คณาจารย์

ประกาศการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ฯ ภาคปกติและภาคพิเศษ ผู้สอน คณาจารย์

ภาคปกติ ตอน 001, 002
วันเสาร์ ที่ 12 ธ.ค. 63 งดสอน(ไปเรียนรวมกับภาคพิเศษวันอาทิตย์)

วันอาทิตย์ ที่ 13 ธ.ค. 63
-เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1401
ภาคปกติ ตอน 001 เรียนรวม ตอน 801
-เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1401
ภาคปกติ ตอน 002 เรียนรวม ตอน 802

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ