แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177113 กฎหมายนิติกรรมสัญญา ตอน 801 ผู้สอน อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชย์กุล อ.ไพสิฐ

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177113 กฎหมายนิติกรรมสัญญา ตอน 801 ผู้สอน อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชย์กุล อ.ไพสิฐ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177113 กฎหมายนิติกรรมสัญญา ตอน 801 ผู้สอน อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชย์กุล อ.ไพสิฐ

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177113 กฎหมายนิติกรรมสัญญา ตอน 801 ผู้สอน อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชย์กุล

วัน อังคาร ที่ 8 ธ.ค. 63 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ