แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเริ่มเรียน กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 003,802 ผู้สอน อาจารย์ ดร.เชิญพร

ประกาศเริ่มเรียน กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 003,802 ผู้สอน อาจารย์ ดร.เชิญพร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเริ่มเรียน กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 003,802 ผู้สอน อาจารย์ ดร.เชิญพร

ประกาศเริ่มเรียน กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 003,802 ผู้สอน อาจารย์ ดร.เชิญพร

วันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2563
เวลา 09.00-12.00 น.(ห้องประชุมใหญ่)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ