แสดงรายละเอียดข่าว" Law Cmu ต๊ะ ต่อน ยอน อุดรธานี" สัมมนาศิษย์เก่าสัมพันธ์(สัญจร) ครั้งที่ 1

" Law Cmu ต๊ะ ต่อน ยอน อุดรธานี" สัมมนาศิษย์เก่าสัมพันธ์(สัญจร) ครั้งที่ 1 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรม " Law Cmu ต๊ะ ต่อน ยอน อุดรธานี" สัมมนาศิษย์เก่าสัมพันธ์(สัญจร) ครั้งที่ 1
งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ร้านอาหาร Together Udonthani อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าว
กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่านิติศาสตร์ที่ยั่งยืน และกระตุ้นให้เกิดการรวมตัวของศิษย์เก่าของคณะนิติศาสตร์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุมมอง ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมีคุณอรรถโกวิท ชาวเหนือ (พี่โต รุ่น 1) ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์ (พี่โก๋) อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มช., ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย (อ.ชัยฯ) , คุณจิรยุทธ ฉัตรศรีสุวรรณ (เฟียต รุ่น 11 ) เลขานุการชมรมศิษย์เก่านิติศาสตร์ ,คุณธัญยพร รังทะษี (เกื้อ รุ่น 12) คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่านิติศาสตร์ เป็นผู้นำในการหารือในประเด็นดังกล่าวกับศิเษย์เก่าที่มาร่วมงาน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนานระหว่างพี่น้องชาวนิติศาสตร์ที่มีให้ต่อกัน หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมยังมีการรร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านดังกล่าว และ ได้มีการตั้งกลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่า นิติ มช. ภาคอีสานตอนบนเพื่อสานสัมพันธ์และร่วมทำกิจกรรมดีๆในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฏฐานุช เมฆรา (อ.เดียร์ รุ่น 10 )​เป็นประธานเครือข่าย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ