แสดงรายละเอียดข่าวประกาศการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ฯ ภาคปกติและภาคพิเศษ ผู้สอน คณาจารย์

ประกาศการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ฯ ภาคปกติและภาคพิเศษ ผู้สอน คณาจารย์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ฯ ภาคปกติและภาคพิเศษ ผู้สอน คณาจารย์

ประกาศการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ฯ ภาคปกติและภาคพิเศษ ผู้สอน คณาจารย์

วันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 5-6 ธ.ค. 63 (เรียนตามปกติ)

ภาคปกติ
ตอน 001
-วัน เสาร์ ที่ 5 ธ.ค.63 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1401
ตอน 002
-วัน เสาร์ ที่ 5 ธ.ค. 63 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1401

ภาคพิเศษ
ตอน 801
-วัน อาทิตย์ ที่ 6 ธ.ค. 63 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1401
ตอน 802
-วัน อาทิตย์ ที่ 6 ธ.ค. 63 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1401

และงดการเรียนการสอน ในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 2-3 ม.ค. 64

หมายเหตุ งดสอนเฉพาะวันที่ประกาศเท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ