แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177476 ตอน 001,801 และกระบวนวิชา 177361ตอน 001 ผู้สอน อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177476 ตอน 001,801 และกระบวนวิชา 177361ตอน 001 ผู้สอน อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177476 ตอน 001,801 และกระบวนวิชา 177361ตอน 001 ผู้สอน อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177476 ตอน 001,801 และกระบวนวิชา 177361ตอน 001 ผู้สอน อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

งดสอนวัน จันทร์ ที่ 30 พ.ย. และวัน พฤหัสบดี ที่ 3 ธ.ค. 63

-กระบวนวิชา 177476 ตอน 001,801
เวลา 11.00-12.30 น.ห้อง LB 1303

-กระบวนวิชา 177361 ตอน 001
เวลา 14.30-16.00 น.ห้อง LB 1404

หมายเหตุ 1.ขออภัยที่แจ้งกระทันหัน 2.งดสอนเนื่องจากอาจารย์ผู้สอนถูกกักตัวควบคุมโรคโควิด 3.อาจารย์จะลงคลิปสอนใน e-learning

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ