แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเรียนรวม กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001,801

ประกาศเรียนรวม กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001,801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเรียนรวม กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001,801

ประกาศเรียนรวม กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001,801

กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001 เรียนรวม ตอน 801
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง LB 1201
**เฉพาะในช่วง 28 พ.ย. 63 – 24 ม.ค. 64 (ครึ่งเทอมแรก)

***เริ่มเรียน วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563***

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ