แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเรียนรวม กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์และภาษากฎหมาย ตอน 001 และ 002 ผู้สอน อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

ประกาศเรียนรวม กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์และภาษากฎหมาย ตอน 001 และ 002 ผู้สอน อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเรียนรวม กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์และภาษากฎหมาย ตอน 001 และ 002 ผู้สอน อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

ประกาศเรียนรวม กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์และภาษากฎหมาย ตอน 001 และ 002 ผู้สอน อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

วัน เสาร์ ที่ 28 พ.ย. 63
วิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ฯ ตอน 001 เรียนรวม ตอน 002
เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1401

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ