แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177476 ตอน 001,801 และกระบวนวิชา 177361ตอน 001 ผู้สอน อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177476 ตอน 001,801 และกระบวนวิชา 177361ตอน 001 ผู้สอน อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177476 ตอน 001,801 และกระบวนวิชา 177361ตอน 001 ผู้สอน อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177476 ตอน 001,801 และกระบวนวิชา 177361ตอน 001 ผู้สอน อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

วัน พฤหัสบดี ที่ 26 พ.ย. 63
-กระบวนวิชา 177476 ตอน 001,801 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1303

-กระบวนวิชา 177361 ตอน 001 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ