แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177425 กฎหมายเกี่ยวกับตราสารเปลี่ยนมือ ตอน 001,801 ผู้สอน ผศ. ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177425 กฎหมายเกี่ยวกับตราสารเปลี่ยนมือ ตอน 001,801 ผู้สอน ผศ. ศักดิ์ชาย จินะวงค์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177425 กฎหมายเกี่ยวกับตราสารเปลี่ยนมือ ตอน 001,801 ผู้สอน ผศ. ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177425 กฎหมายเกี่ยวกับตราสารเปลี่ยนมือ ตอน 001,801 ผู้สอน ผศ. ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ตอน 001 (ภาคปกติ) เวลา 13.00-14.30น. ห้อง LB1402
-วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563
-วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
*เริ่มเรียน วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563*

ตอน 801 (ภาคพิเศษ) เวลา 13.00-16.00น. ห้อง LB1402
-วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563
*เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563*

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ