แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 003, 007 และวิชา 177114 ตอน 001,002 ผู้สอน ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 003, 007 และวิชา 177114 ตอน 001,002 ผู้สอน ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 003, 007 และวิชา 177114 ตอน 001,002 ผู้สอน ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 003, 007 และวิชา 177114 ตอน 001,002 ผู้สอน ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

งดสอนเฉพาะภาคปกติ
วัน จันทร์ ที่ 23 และ พฤหัสบดี ที่ 26 พ.ย. 63
วิชา 176101 ตอน 003 เวลา 9.30-11.00 น. ห้องประชุมใหญ่
วิชา 176101 ตอน 007 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1401
**เริ่มเรียน วัน จันทร์ ที่ 30 พ.ย. 63

วัน อังคาร ที่ 24 และ ศุกร์ ที่ 27 พ.ย. 63
วิชา 177114 ตอน 001/002 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1401
**เริ่มเรียน วัน อังคาร ที่ 1 ธ.ค. 63

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ