แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177350 วิธีสบัญญัติกฎหมายมหาชน ตอน 001, 801 ผู้สอน ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177350 วิธีสบัญญัติกฎหมายมหาชน ตอน 001, 801 ผู้สอน ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177350 วิธีสบัญญัติกฎหมายมหาชน ตอน 001, 801 ผู้สอน ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177350 วิธีสบัญญัติกฎหมายมหาชน ตอน 001 ผู้สอน ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

งดสอนภาคปกติ ตอน 001
วัน จันทร์ ที่ 23 พ.ย. 63 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1402
เริ่มเรียนวัน พฤหัสบดี ที่ 26 พ.ย. 63

ภาคพิเศษ ตอน 801 เริ่มเรียนวัน ศุกร์ ที่ 27 พ.ย. 63

หมายเหตุ ให้นักศึกษาไปโหลดเอกสารใน Elearning

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ