ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

คณะนิติศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดการรับสมัคร 18 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2564 สมัครที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/

สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://bit.ly/2UKDnTa
หรือคลิกที่ไฟล์ประกอบข่าว