ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวทั่วไป

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

คณะนิติศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดการรับสมัคร 18 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2564 สมัครที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/ สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ไฟล์แนบ