แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

คณะนิติศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดการรับสมัคร 18 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2564 สมัครที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/ สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ไฟล์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ