ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในการแข่งขันบทบาทสมมุติและการแข่งขันว่าความในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

ข่าวเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในการแข่งขันบทบาทสมมุติและการแข่งขันว่าความในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

สำนักวิชานิติศาสตร์ ร่วมกับแผนกกฎหมาย คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
(ICRC) ประจำภูมิภาคกรุงเทพฯ
.
จัดกิจกรรมการแข่งขันบทบาทสมมติและการแข่งขันว่าความในกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ ภาคภาษาไทย ประจำปี พ.ศ. 2563
.
กิจกรรมจัดขึ้น ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม


รางวัลชนะเลิศ(ประเภทบทบาทสมมติ)ได้แก่
นางสาวกนกพร เบิกนา รหัสประจำตัวนักศึกษา 602012003
นางสาวญาดา เพ็งรักษ์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 602012042
นายศรศิลป์ ตะวันอาชา รหัสประจำตัวนักศึกษา 602012127

รางวัลรองชนะเลิศ(ประเภทบทบาทสมมติ) ได้แก่
นางสาวพิชามญชุ์ ทรัพย์ไพบูลย์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 602010057
นางสาวนันทัชพร ศรีจันทร์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 602012078
นางสาวนาฏนารี สาธุเม รหัสประจำตัวนักศึกษา 622010068

ขอขอบคุณภาพ จาก MFU Today