ประกาศรับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177113 และ 177181

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177113 และ 177181

ด้วยคณะนิติศาสตร์ ได้มีการเปิดสอนกระบวนวิชา 177113 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา และกระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จึงมีความจำเป็นจะรับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 10 คน มีหน้าที่ตรวจแบบฝึกหัดเพื่อฝึกฝนทักษะการเขียนตอบคำถามทางกฎหมายของนักศึกษา โดยผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัดปฏิบัติงานตามแนวทางที่อาจารย์ผู้สอนประจำวิชากำหนดให้ และมีค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาด้วยค่ะ

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 30 พ.ย. 2563 เวลา 16.30 น. โดยการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มตามลิงค์ หรือ QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ ได้เลยนะคะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษา (พี่แนล) 053-942917 ค่ะ