แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนทำแบบสอบถามเพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการคงไว้หรือยกเลิกโทษประหารชีวิต

เชิญชวนทำแบบสอบถามเพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการคงไว้หรือยกเลิกโทษประหารชีวิต - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนทำแบบสอบถามเพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการคงไว้หรือยกเลิกโทษประหารชีวิต

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เชิญชวนทำแบบสอบถามเพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการคงไว้หรือยกเลิกโทษประหารชีวิต
ผู้ที่สนใจสามารถทำแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/Mzo6hbF1DcUb97dL9 หรือ Scan QR Code หรือ กรอกแบบสอบถามแบบกระดาษได้บริเวณหน้าห้องศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมายเหตุ: สำหรับกรอกแบบสอบถามแบบกระดาษจะรับถึงวันที่ 4 ธ.ค. 63 เท่านั้นนะคะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ