แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ Virtual Summer Program ในหัวข้อ “Law Exchange Program for Introducing the Indonesian Culture”

ประชาสัมพันธ์ Virtual Summer Program ในหัวข้อ “Law Exchange Program for Introducing the Indonesian Culture” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ Virtual Summer Program ในหัวข้อ “Law Exchange Program for Introducing the Indonesian Culture”

Universitas Diponegoro, Faculty of Law, Indonesia ประชาสัมพันธ์ Virtual Summer Program ในหัวข้อ “Law Exchange Program for Introducing the Indonesian Culture”

- ระหว่างวันที่ 16 – 27 พฤศจิกายน 2563

- กิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎหมายอินโดนีเซีย

- ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย! มี E- Certificate ให้ด้วย

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยสแกน QR Code ในโปสเตอร์ที่แนบมานี้ และหากมีคำถามหรือข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ