ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Winter Program 2021 (หมดเขตรับสมัคร 17 พฤศจิกายน 2563)

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Winter Program 2021 (หมดเขตรับสมัคร 17 พฤศจิกายน 2563)

Hirosaki University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Winter Program 2021 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 มกราคม- กุมภาพันธ์ 2564 ในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจนครบกำหนดจะได้รับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียมการศึกษา

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Application Form
2. Consent Form
3. Certificate of Enrollment
4. Official Transcript
5. Study Plan (Free Form)

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่
http://www.kokusai.hirosaki-u.ac.jp/en/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Winter-Program-Leaflet-2021.pdf และส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ดาวน์โหลด Application Form ได้ที่ http://www.kokusai.hirosaki-u.ac.jp/en/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/APPLICATION-FORM.pdf
2. ดาวน์โหลด Consent Form ได้ที่ [url]http://www.kokusai.hirosaki-u.ac.jp/en/wp-content/
uploads/sites/2/2020/10/CONSENT-FORM.pdf[/url]