แสดงรายละเอียดข่าวโครงการเปิดโลกนิติศาสตร์ : เส้นทางสู่วิชาชีพ (ซ๊ะป๊ะอาชีพ) ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ นักกฎหมายสาย Hr และมุมมองของนายจ้าง

โครงการเปิดโลกนิติศาสตร์ : เส้นทางสู่วิชาชีพ (ซ๊ะป๊ะอาชีพ) ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ นักกฎหมายสาย Hr และมุมมองของนายจ้าง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการเปิดโลกนิติศาสตร์ : เส้นทางสู่วิชาชีพ (ซ๊ะป๊ะอาชีพ) ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ นักกฎหมายสาย Hr และมุมมองของนายจ้าง

กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก
คุณปรัถกร นิลาพันธ์ (พี่ช้าง นิติ มช รุ่น 15)
ผู้จัดการแผนกพัฒนาศักยภาพผู้นำ ฝ่ายสรรหาและพัฒนาผู้นำ บริษัท ซ๊พีแรม จำกัด

คุณพลอยไพฑูรย์ เสตะจันทร์ (พี่พลอย นิติ มช รุ่น 15)
ผู้จัดการแผนกธุรการและงานราชการ บริษัทสยามไอชิน จำกัด

  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่น้องๆนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการบรรยายได้แนะนำถึงเส้นทางนักกฎหมายสาย Hr และมุมมองของนายจ้าง รวมไปถึง เทคนิคการเตรียมตัวเข้าทำงาน เทคนิคการสัมภาษณ์งาน การปรับใช้กฎหมายในองค์กรทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน และเส้นทางสู่ความประสพผลสำเร็จในสายงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
และหลังจากการบรรยาย ทีมวิทยากรก็ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 2,400 บาท ให้กับชมรมนิติพัฒน์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำกิจกรรมออกค่ายLaw อาสา ในครั้งต่อไป
  ทางคณะนิติศาสตร์ขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และทางคณะนิติศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ