แสดงรายละเอียดข่าวAUN ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจร่วมการประชุม Global Leadership Forum – Asia Pacific

AUN ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจร่วมการประชุม Global Leadership Forum – Asia Pacific - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

AUN ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจร่วมการประชุม Global Leadership Forum – Asia Pacific

ด้วยสำนักงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจร่วมการประชุมออนไลน์ Global Leadership Forum – Asia Pacific ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 14.30 – 17.30 น. (ตามเวลาประเทศสิงคโปร์) เพื่อให้นักศึกษาจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกสามารถแสดงภาวะผู้นำและเป็นที่พึ่งพิงแก่ประเทศของตน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมการประชุมได้โดยตรงที่ Ms. Wendy Ng ที่ E –mail: wendy.ng@commonpurpose.org
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://commonpurpose.org

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ