แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ หัวข้อ จินตนาการใหม่ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย

เชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ หัวข้อ จินตนาการใหม่ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ หัวข้อ จินตนาการใหม่ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย

เชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ หัวข้อ "จินตนาการใหม่ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย"

พบกับการบรรยายหัวข้อ
- ขยับ ปรับ เปลี่ยน : มองกฎหมายในยามพลิกผัน โดย สฤณี อาชวานันทกุล
- ปลดแอกนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ปลดแอก โดย สมชาย ปรีชาศิลปกุล
และหัวข้อนำเสนอที่น่าสนใจอีกมากมาย
อ่านรายละเอียดกำหนดการ https://www.law.cmu.ac.th/lasc/conference/
ลงทะเบียน https://cmu.to/lawcmuconferenceregis
ค่าลงทะเบียน 500 บาท (เฉพาะวันนี้ - 30 ต.ค. เท่านั้น)
download หนังสือเชิญประชุม https://cmu.to/69utN
หมายเหตุ : หากลงทะเบียนหลังวันที่ 30 ต.ค. ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ