ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177405 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ตอน 001 และ 801 ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177405 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ตอน 001 และ 801 ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177405 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ตอน 001 และ 801 ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

วัน พุธ ที่ 28 ต.ค. 63 เวลา 9.30-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ห้องเรียน SB 02007 (ห้องเรียนคณะสังคมศาสตร์)