ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 801 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  ตอน 801 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 801 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

วัน พฤหัสบดี ที่ 21 ต.ค. 63 เวลา 16.30-19.30 น.ห้อง LB 1404

หมายเหตุ งดเฉพาะวันที่ประกาศเท่านั้น