แสดงรายละเอียดข่าวการประชุมเพื่อผลักดันและพัฒนาการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆของสาธารณรัฐประชาชนจีน

การประชุมเพื่อผลักดันและพัฒนาการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆของสาธารณรัฐประชาชนจีน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมเพื่อผลักดันและพัฒนาการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมกับองคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Wu Zhiwu กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่และคณะ เนื่องในโอกาสประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการไทย-จีน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆของสาธารณรัฐประชาชนจีน

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ชะภิพร เกียรติคชาธาร ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์เสิ่น ยี่ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณพิสิษฐ์ จิตตวิวัฒน์ นายกสมาคมนักธุรกิจไทย-จีน และคุณอาโป ทักษิณกำเนิด อดีตนายกสมาคมนักธุรกิจไทย-จีน ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม เรือนรับรองอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพและข่าวอ้างอิง: ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ