ขอเชิญนักศึกษาประเมินกระบวนวิชาและประเมินอาจารย์ ในระบบ http://sis.cmu.ac.th ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ซ่อนข่าวเด่น

ขอเชิญนักศึกษาประเมินกระบวนวิชาและประเมินอาจารย์ ในระบบ http://sis.cmu.ac.th ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ขอเชิญนักศึกษาประเมินกระบวนวิชาและประเมินอาจารย์ ในระบบ http://sis.cmu.ac.th ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2563
สำหรับนักศึกษาที่ประเมินครบทุกวิชาที่ลงทะเบียนเรียนลุ้นรับรางวัลมากมาย
**ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล 23 พ.ย. 63