ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 001 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  ตอน 001 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 001 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

วัน พฤหัสบดี ที่ 15 ต.ค. 63 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1401