ประกาศสอนออนไลน์ กระบวนวิชา 177404 กฎหมายกับสังคม ตอน 001 และ 801 อาจารย์กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศสอนออนไลน์ กระบวนวิชา 177404 กฎหมายกับสังคม ตอน 001 และ 801 อาจารย์กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศสอนออนไลน์ กระบวนวิชา 177404 กฎหมายกับสังคม ตอน 001 และ 801 อาจารย์กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ตอนเรียน 801 ภาคพิเศษ
- วันพฤหัสบดี ที่ 15 ต.ค. 63 เวลา 1630-1930 น.
ตอนเรียน 001 ภาคปกติ
- วัน ศุกร์ ที่ 16 ต.ค. 63 เวลา 930-1100 น.

ทั้งสองวันที่ประกาศให้นักศึกษาเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams