แสดงรายละเอียดข่าวโครงการเปิดโลกนิติศาสตร์ : เส้นทางสู่วิชาชีพ (ซ๊ะป๊ะอาชีพ) ครั้งที่ 1 หัวข้อ “เส้นทางสู่การเป็นปลัดอำเภอ/นักปกครอง”

โครงการเปิดโลกนิติศาสตร์ : เส้นทางสู่วิชาชีพ (ซ๊ะป๊ะอาชีพ) ครั้งที่ 1 หัวข้อ “เส้นทางสู่การเป็นปลัดอำเภอ/นักปกครอง” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการเปิดโลกนิติศาสตร์ : เส้นทางสู่วิชาชีพ (ซ๊ะป๊ะอาชีพ) ครั้งที่ 1 หัวข้อ “เส้นทางสู่การเป็นปลัดอำเภอ/นักปกครอง”

โครงการเปิดโลกนิติศาสตร์ : เส้นทางสู่วิชาชีพ (ซ๊ะป๊ะอาชีพ) ครั้งที่ 1 หัวข้อ “เส้นทางสู่การเป็นปลัดอำเภอ/นักปกครอง”
ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีกับ โครงการเปิดโลกนิติศาสตร์ : เส้นทางสู่วิชาชีพ (ซ๊ะป๊ะอาชีพ) ครั้งที่ 1 งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้อง LB 1201 ในหัวข้อ “เส้นทางสู่การเป็นปลัดอำเภอ/นักปกครอง” โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก

คุณโชติพงศ์ เปล่งวิทยา (พี่ป๊อบ นิติ มช รุ่น 9) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลาม และกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง

คุณชัชชวีร์ รักขิโตบุญทิพย์ (พี่โอห์ม นิติ มช รุ่น 16)ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 2 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

คุณทศพร พุ่มเจริญ (พี่ทัช นิติ มช รุ่น 19) ตำแหน่ง ปลัดอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานบริหารงานปกครอง

คุณเอนก ทาสัก (พี่เก๋ นิติ มช รุ่น 9) ปลัดอำเภอแม่ลาน้อย (จพง.ปกครองชำนาญการพิเศษ )

มาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้และแนะนำแนวทางสู่การเป็นปลัดอำเภอ/นักปกครอง ให้กับน้องๆนักศึกษาคณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และนอกจากนี้ทางทีมวิทยากรยังได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 8,600 บาท แก่ชมรมศิษย์เก่านิติศาสตร์ โดยมี ผศ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบ
และ เงินสนับสนุนอีกจำนวน 1,200 บาท แก่ชมรมนิติพัฒน์ โดยมีนางสาววันวิสาข์ บุญสาระวัง นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ตัวแทนจากชมรมนิติพัฒน์ เป็นผู้รับมอบ
ทางคณะนิติศาสตร์ขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้แก้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และทางคณะนิติศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ