ประกาศ ผลการพิจารณารายชื่อนักศึกษาโอนย้ายจากภาคพิเศษไปยังภาคปกติของคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ ผลการพิจารณารายชื่อนักศึกษาโอนย้ายจากภาคพิเศษไปยังภาคปกติของคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

ประกาศ ผลการพิจารณารายชื่อนักศึกษาโอนย้ายจากภาคพิเศษไปยังภาคปกติของคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2562