ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สังกัดคณะนิติศาสตร์

ข่าวรับสมัคร

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สังกัดคณะนิติศาสตร์

ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครตาม ไฟล์ประกอบข่าว

ดาวน์โหลดใบสมัคร หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ที่นี่