แสดงรายละเอียดข่าวพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี 2563

พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี 2563 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี 2563

คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี 2563 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร คณะนิติศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ณ ถนนสายวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทางขึ้นวัดฝายหิน) วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ