ประกาศสอนเสริม วิชา 176220 FUNDAMENTAL BUSINESS LAW - อ.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศสอนเสริม วิชา 176220 FUNDAMENTAL BUSINESS LAW - อ.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ประกาศสอนเสริม วิชา 176220 FUNDAMENTAL BUSINESS LAW - อ.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ควบ 3 ตอนเรียน 002, 003 และ 802

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563
· สัญญาจ้างแรงงาน/สัญญาจ้างทำของ 10.00-11.30 น.
· สัญญายืม (เน้นสัญญากู้ยืมเงิน) 13.00-14.30 น.

Zoom Meeting ID: 975 2976 0424 / FB Live: ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

หากนักศึกษาไม่สะดวกฟังบรรยายในวันอาทิตย์ สามารถติดตามชมเทปการสอนย้อนหลังได้ ซึ่งจะทำการเผยแพร่ลิงค์เทปการสอนให้นักศึกษาทราบ