แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 176104 ตอน 001 ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 176104 ตอน 001 ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 176104 ตอน 001 ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 176104 ตอน 001 ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

วัน ศุกร์ ที่ 25 ก.ย. 63 เวลา 14.30-16.00 น.

-เปลี่ยนแปลงห้องเรียนจากเดิม LB 1403 ย้ายมาเรียนห้อง LB 1404

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงเฉพาะวันที่ประกาศเท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ