(ด่วนที่สุด)โครงการ Kansai University Engaged Exchange Online Learning (หมดเขต 24 กันยายน 2563)

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

(ด่วนที่สุด)โครงการ Kansai University Engaged Exchange Online Learning (หมดเขต 24 กันยายน 2563)

Kansai University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์ Kansai University Engaged/Exchange Online Learning (KU-EOL) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโทศึกษาด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยการเรียนการสอนเป็นคอร์สออนไลน์ทั้งหมด

ระยะเวลากิจกรรม: ระหว่าง 1 ตุลาคม - 14 ธันวาคม 2563

ค่าใช้จ่าย: ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เงื่อนไขการสมัคร

1. นักศึกษาที่สนใจสมัครเรียนจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B2 ขึ้นไป (เปรียบเทียบคะแนนกับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษแบบอื่นได้ที่ https://www.efset.org/cefr/b2/)
2. จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom application
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากนานาชาติ
4. หลังจากสำเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตร (ต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 70% ของการเรียนการสอน)
5. คอร์สเรียนกว่า 12 หลักสูตร โปรดดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/4zwdb

เอกสารประกอบการสมัคร

1. Scanned of both sides of Student ID Card
2. Study Plan (300 - 400 คำ)

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 24 กันยายน 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป