เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมแสดงความเห็นร่างพ.ร.บการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับเชียงใหม่ (25 ก.ย. 63)

ข่าวอบรม / สัมมนา / ประชุมทางวิชาการ

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมแสดงความเห็นร่างพ.ร.บการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับเชียงใหม่ (25 ก.ย. 63)

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมแสดงความเห็นร่างพ.ร.บการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับเชียงใหม่ จัดในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เชียงใหม่

ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/vdDdb
และสามารถอ่านข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นได้ที่ https://cmu.to/O58Jy

จัดโดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์