แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมแสดงความเห็นร่างพ.ร.บการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับเชียงใหม่ (25 ก.ย. 63)

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมแสดงความเห็นร่างพ.ร.บการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับเชียงใหม่ (25 ก.ย. 63) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมแสดงความเห็นร่างพ.ร.บการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับเชียงใหม่ (25 ก.ย. 63)

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมแสดงความเห็นร่างพ.ร.บการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับเชียงใหม่ จัดในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เชียงใหม่

ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/vdDdb
และสามารถอ่านข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นได้ที่ https://cmu.to/O58Jy

จัดโดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ