ประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 001, 801 ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 001, 801 ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

ประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 001, 801 ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

ภาคปกติ ตอนเรียน 001 (ปี3,ปี4)
-งดสอน วันศุกร์ ที่ 18 ก.ย. 63 และวันอังคาร ที่ 29 ก.ย. 63
และจะสอนชดเชย วันพุธ ที่ 23 ก.ย. 63 เวลา 9.00-12.00 น. ห้องประชุมใหญ่

ภาคพิเศษ ตอนเรียน 802,803 ปี 3
-งดสอน วันอังคาร ที่ 29 ก.ย. 63
และจะสอนชดเชย วันพุธ ที่ 23 ก.ย. 63 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1401 และ 1402