แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 001, 801 ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

ประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 001, 801 ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 001, 801 ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

ประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 001, 801 ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

ภาคปกติ ตอนเรียน 001 (ปี3,ปี4)
-งดสอน วันศุกร์ ที่ 18 ก.ย. 63 และวันอังคาร ที่ 29 ก.ย. 63
และจะสอนชดเชย วันพุธ ที่ 23 ก.ย. 63 เวลา 9.00-12.00 น. ห้องประชุมใหญ่

ภาคพิเศษ ตอนเรียน 802,803 ปี 3
-งดสอน วันอังคาร ที่ 29 ก.ย. 63
และจะสอนชดเชย วันพุธ ที่ 23 ก.ย. 63 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1401 และ 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ