ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคบรรยาย โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 2)

ข่าวอบรม / สัมมนา / ประชุมทางวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคบรรยาย โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 2)

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย ได้ดำเนินการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ถึง 16 สิงหาคม 2563 นั้น

บัดนี้ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม ได้ดำเนินการสอบภาคบรรยายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านภาคบรรยายโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 2 จำนวน 53 ราย

คลิกดูรายละเอียดประกาศ https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1600140415.pdf